Monday, November 13, 2017

Selamat Menghadapi PSPM1

Semoga semua anak didik saya mendapat keputusan yang cemerlang dalam Peperiksaan Semester Program Matrikulasi (PSPM) semester 1 khususnya dalam mata pelajaran Matematik DM015.

Related Posts with Thumbnails